Dream Steps

På denne platform findes information, beskrivelser samt kontaktoplysninger i relation til Projekt Dream Steps, der er initieret og driftes af Professionshøjskolen UCN.

Formål

Formålet med projektet er at skabe sammenhæng mellem iværksættertilbud og -indsatser rettet mod studerende før, under og efter gennemførelse af en kortere- eller mellemlang videregående uddannelse.

Beskrivelse

Dream Steps er et sammenhængende iværksætterforløb for studerende på korte og mellemlange uddannelser på Professionshøjskolen UCN - centreret om den enkelte studerendes ideer, potentialer og udviklingsbehov gennem hele den studerendes studietid og i overgangen til at være iværksætter/arbejdsmarked.

 

Dream Steps bygger videre på indsatser fra endt ungdoms-/erhvervsuddannelse og sker i tæt samspil med lokale nordjyske erhvervskontorer, Erhvervshus Nordjylland, Fonden for Entreprenørskab - Nordjylland og erhvervsmentorer fra private nordjyske virksomheder.

Flere nordjyske virksomheder

En bedre sammenhæng, de studerendes samspil med projektets erhvervsfremmeaktører/mentorer og lang modningstid igennem hele studieforløbet vil skabe flere og mere robuste nordjyske iværksættere samt udvikle stærkere forretningsideer og vækstpotentialer.

 

Ud over etablering af nye virksomheder forventes projektet at bidrage med iværksætterkompetencer hos de studerende, som vil medvirke til at modernisere og skabe succesfulde generationsskifter i de nordjyske virksomheder.

10 ugers praktikforløb

Kernen i projektet er de studerendes mulighed for at anvende deres 10 ugers praktikforløb til at være i praktik i deres egen virksomhed eller arbejde med etableringen af denne, hvilket sker i tæt sparring med Professionshøjskolen UCN-undervisere, lokale erhvervskontorer, Erhvervshus Nordjylland og mentorer fra private nordjyske virksomheder.

Det intensive forløb er modnet inden praktikforløbet og efterfølges af fortsat modning og sparring.

Projektet i tal 

Projektet vil konkret give nye iværksætterkompetencer til mere end 1.600 studerende. Mindst 175 studerende vil anvende deres 10 ugers praktikforløb til at være i praktik i deres egen virksomhed eller arbejde med etableringen af denne. Endvidere forventes det, at mindst 40 nye virksomheder vil se dagens lys projektperioden.

Projektperiode

Projektet løber i perioden 1/3 2018 – 31/8 2021 og er økonomisk støttet via EU’s Socialfond.