Effektkæder

Her illustreres projektets hovedaktiviteter, output og effekter i og efter projektperioden.

Projektets hovedaktiviteter

 • Projektets 1. aktivitet Præfase

 • Projektets 2. aktivitet Fase 1 - New Step

 • Projektets 3. aktivitet Fase 2 - Next Step

 • Projektets 4. aktivitet Fase 3 - Future Step

 

Projektets output

Projektet forløber over perioden 1. marts 2018 til 31. august 2021. I denne periode vil der være 5 hold, der helt eller delvist kommer igennem de fem faser;  

 

 • Hold 1 – opstart 1. marts 2018 - afslut 31. december 2020 (præfasen, fase 1, fase 2, fase 3 og postfasen)

 • Hold 2 – opstart 1. september 2018 - afslut 31. august 2020 (fase 1, fase 2, fase 3 og postfasen)

 • Hold 3 – opstart 1. september 2018 - afslut 28. februar 2020 (fase 1, fase 2, fase 3 og postfasen)

 • Hold 4 – opstart 1. september 2018 - afslut 31. august 2019 (fase 2, fase 3 og postfasen)

 • Hold 5 – opstart 1. september 2018 - afslut 31. december 2020 (præfasen, fase 1, fase 2 og fase 3)

 

Der opstartes ikke præfase og fase 1 efter d. 1/9-2019, da disse studerende ikke vil kunne nå at få tilbudt andre faser end disse to, mens de er studerende på Professionshøjskolen UCN.

Projektets effekter

Introduktionsforløbet New step gives til ca. 1.600 studerende. Heraf forventes det, at ca. 50% vil forbedre deres iværksætterkompetencer umiddelbart efter deltagelsen.

Iværksætterforløbet Next step afvikles i 3 forskellige spor. Der forventes samlet set en deltagelse på ca. 208 studerende. For at kunne deltage i dette forløb skal man ansøge om at blive optaget. Det vil cirka være 50% af de ansøgte, der bliver optaget i forløbet, da det vigtigste i denne sammenhæng er kvaliteten frem for kvantiteten. Det forventes, at ca. 175 studerende (84,1 % af de optagne) er deltagere, der opnår formelle færdigheder umiddelbart efter deltagelsen.

Af de 100 deltagerne i fase 3 forventes det, at 40 studerende (ca. 40 %) har startet ny virksomhed umiddelbart efter deltagelsen.

Effektkæder pr. fase

Præfasen - afvikles to gange

Aktiviteter: 

Kobling mellem ungdomsuddannelser og Professionshøjskolen UCN:

 • 1 møde årligt med deltagelse af min. 8 deltagere fra nordjyske ungdomsuddannelser samt 2 deltagere fra projekt Dream Steps.

 • Entreprenørskabsmessen – CP Bizz Mart, deltagelse med 2 undervisere fra projekt Dream steps som dommere pr. gang.

Opkvalificering af personalet i relation til iværksætteri:

 • Deltagelse af min. 8 personaler fra Professionshøjskolen UCN samt 2 undervisere fra projekt Dream Steps pr. gang.

 • Udarbejdelse af materiale m.m. deltagelse af 2 undervisere fra projekt Dream Steps samt udbredelse til alle uddannelser under Professionshøjskolen UCN (27 forskellige uddannelser).

Output: 

 • 2 møder med ungdomsuddannelserne, min. 16 deltagere fra disse, 4 deltagere fra projekt Dream Steps.

 • 2 gange deltagelse som dommere ved CP Bizz Mart med 2 undervisere pr. gang.

 • Opkvalificering af min. 16 personaler fra Professionshøjskolen UCN.

 • 2 gange udarbejdelse af materiale til brug ved opkvalificering.

Resultater / effekter: 

 • Udvikling af undervisningsforløb i samarbejde med undervisere fra ungdomsuddannelserne for derved at skabe en progression i relation til iværksætteri i overgangen fra ungdomsuddannelse til professionsuddannelse.

 • Opkvalificering af iværksætterkompetencer for min. 16 personaler ved Professionshøjskolen UCN.

Fase 1 - New Step

Aktiviteter: 

 • Tilrettelæggelse og afvikling af 3 differentierende undervisningsforløb af hver 4 timers varighed med deltagelse af 350 studerende pr. gang. (afvikles 4 gange).

 • Tilrettelæggelse og afvikling af en årlig innovationscamp med deltagelse af 50 studerende af 16 timers varighed pr. gang. (afvikles 2 gange).

 

Output: 

 • Deltagelse af 1400 studerende i det undervisningsdifferentierende forløb af 4 timers varighed.

 • Deltagelse af 100 studerende i den årlige innovationscamp af 16 timers varighed.

Resultater / effekter: 

 • Udvikling og implementering af undervisningsforløb målrettet opbygningen af iværksætterkompetencer hos Professionshøjskolen UCN studerende med deltagelse af 1400 studerende (5.600 timer). 

 • Udvikling og implementering af innovations camps i relation til innovativ opkvalificering i samarbejde med eksterne aktører med deltagelse af 100 studerende (1600 timer).

Fase 2 - Next Step - afvikles fem gange

Aktiviteter: 

 • Tilrettelæggelse og afvikling af 3 differentierende undervisningsforløb.

 • Spor 1 - 10 uger af 37 timers varighed med deltagelse af 16 studerende pr. gang.

 • Spor 2 - 5 uger af 37 timers varighed med deltagelse af 16 studerende pr. gang.

 • Spor 3 - 10 uger af 37 timers varighed med deltagelse af 8 studerende pr. gang.

Output: 

 • Spor 1 -  Deltagelse af 80 studerende i undervisningsforløbet af 370 timers varighed, i alt 29.600 timer.

 • Spor 2 - Deltagelse af 80 studerende i undervisningsforløbet af 185 timers varighed, i alt 14.800 timer.

 • Spor 3 - Deltagelse af 40 studerende i undervisningsforløbet af 370 timers varighed, i alt 14.800 timer. 

Resultater / effekter:

Udvikling og implementering af undervisningsforløb målrettet etablering af egen virksomhed samt opbygningen af iværksætterkompetencer hos Professionshøjskolen UCN studerende med deltagelse af 200 studerende (59.200 timer). 

Fase 3 - Future Step - afvikles fem gange

Aktiviteter: 

 • Tilrettelæggelse og afvikling af undervisningsforløb der har til formål at skabe en overgang mellem endt uddannelse og den videre færd som iværksætter. Her inddrages erhvervskontorerne, Erhvervshus Nordjylland samt aktuelle investorer.

 • Tilrettelæggelse og afvikling af undervisningsforløbet for 28 studerende af 13 timers varighed.

Output:

Deltagelse af 140 studerende i undervisningsforløbet af 13 timers varighed, i alt 1820 timer.

 

Resultater / effekter:

Udvikling og implementering af undervisningsforløb målrettet etablering af egen virksomhed samt opbygningen af iværksætterkompetencer hos Professionshøjskolen UCN studerende med deltagelse af 140 studerende (1820 timer).