Formål og organisering

Formål

Dette projekt bygger videre på eksisterende erfaringer og samarbejder og har til formål at:

 • Skabe et sammenhængende iværksættertilbud fra overgang mellem ungdoms-/erhvervsuddannelse til videregående uddannelse og i sidste ende til at springe ud som iværksætter uden eller i tæt samspil med de kommunale erhvervskontorer i hele Nordjylland og/eller Erhvervshus Nordjylland. Et tilbud som vil indeholde en række fælles byggesten og en række individuelle tilbud tilpasset behov og potentialer hos den enkelte iværksætter. Et tilbud som kan udvikle, modne og forfine den enkelte iværksætter og dennes forretningsidé gennem hele den studerendes uddannelse.
   

 • Skabe et iværksættertilbud for studerende, som gennem deres studie inddrager og spiller sammen med de kommunale erhvervskontorer, Erhvervshus Nordjylland og forskellige former for iværksættermentorer fra private nordjyske virksomheder samt potentielle mentorer rekrutteret fra UCN ACT2LEARNs diplomuddannelse i ledelse.
   

 • Skabe flere og mere robuste nordjyske iværksættere og vækstiværksættere, herunder styrke overgangen fra studie til arbejdsmarked.
   

 • Skabe flere studerende som har kompetence til at medvirke til at modernisere/skabe succesfulde generationsskifter i de nordjyske virksomheder.
   

 • Styrke antallet af iværksættere i hele regionen via tæt samspil med de lokale erhvervskontorer.
   

 • Styrke iværksætter DNA'et på alle Professionshøjskolen UCN’s 34 korte- og mellemlange uddannelser.

 

Professionshøjskolen UCN har, som en del af de nordjyske videregående uddannelser, en særlig interesse og forpligtelse til at medvirke i at udvikle, kompetenceløfte og fremme de studerendes interesser, kompetencer og potentialer inden for iværksætteri enten i form af engen virksomhed eller i regi af allerede eksisterende virksomheder.

 

Det være sig set fra den enkeltes perspektiv og set fra et samfundsperspektiv.

 

Målgrupper

Direkte målgrupper:

 • Elever, som kommer fra en ungdoms-/erhvervsuddannelse eller kommer med erhvervserfaring som medarbejder eller selvstændig og påbegynder studie på Professionshøjskolen UCN med primært fokus på de merkantile og tekniske uddannelser

 • Eksisterende studerende på Professionshøjskolen UCN med primært fokus på de merkantile og tekniske uddannelser

 • Dimittender

 

Indirekte målgrupper (som der ønskes et tættere samarbejde med):

 • Erhvervshus Nordjylland

 • De kommunale erhvervskontorer i Nordjylland

 • Private iværksættere/mentorer

 • Studerende på ACT2LEARNs diplomuddannelse i ledelse

 

Organisering

Projektet er initieret af Professionshøjskolen UCN, som vil være projektejer og forestå projektledelse og projektadministration.

 

Professionshøjskolen UCN vil være ansvarlig for alle faser og være den primære og den drivende part det være sig ift. udvikling og gennemførelse af undervisning, løbende vejledning af studerende, tilknytning af vejledere, samspil og tilknytning af eksterne mentorer, samspil med andre projektpartnere, læring og tilpasning af tilbud og aktiviteter o.l.

 

Partnerkredsen sammensat således at de repræsenterer iværksætterarbejde og -erfaringer bredt såvel geografisk såvel som kompetencemæssigt.

Følgende partnere indgår i projektet:

 • Nordjyske erhvervskontorer:

  • Business Rebild

  • Vækst Jammerbugt

  • Erhvervscenter Hjørring

  • Thy Erhvervsforum

 • Fonden for Entreprenørskab - Region Nordjylland

 

Af andre aktører, som ikke vil indgå som partnere, vil være nordjyske ungdoms-/erhvervsskoler, Erhvervshus Nordjylland og AAU. Herudover er der i regi af Professionshøjskolen UCN's iværksættertilbuddet Next Step allerede et større antal samarbejder med private virksomheder/erhvervsmentorer, som har sagt ja til at deltage i et nyt og udvidet setup.

 

Baggrundgruppe

Der etableres en baggrundsgruppe med det formål at sikre talerør for alle relevante aktører/interessenter og for at sikre løbende læring og sammenhængskraft samt sikre størst mulig forankring og ejerskab efter projektafslutning.

Baggrundgruppen vil bestå af følgende parter:

 • 3 fra Professionshøjskolen UCN

 • 1 fra VHN

 • 1 fra hver af de deltagende erhvervskontorer

 • 1 udvalgt af NES

 • 1 fra TechCollege

 • 5 fra ungdoms-/erhvervsuddannelser

 • 1 fra Fonden for Entreprenørskab, Region Nordjylland

 • 1 fra AAU/SEA

 • 2 erhvervsmentorer fra private virksomheder

 • Innovationsfonden, Nordjylland