Partnerforum 

Siden Partnerforums lukkede forum kræver et login og er oprettet for, at eksterne partnere i projektet altid har adgang til relevante materialer så som:

1) Timeregistreringsskema og forklaring af procedure

2) Vejledninger til inspiration for udfyldelse af timeregistreringsskema

3) Kontaktliste over både interne og eksterne projektdeltagere

4) Dagsorden og referat fra møder med eksterne deltagere inkl. bilag

5) Partnererklæringer

6) Projektansøgning

7) Skabelon til samtykkeerklæringer

8) Vilkår for projektets gennemførelse