Partnere og andre eksterne aktører

På denne side præsenteres kort Projekt Dream Steps’ eksterne samarbejdspartnere samt øvrige eksterne aktører.

 

 

Vækst Jammerbugt

Vækst Jammerbugt er organisationen for erhverv, turisme samt landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune. Den primære opgave er at levere aktiv erhvervsfremme og professionel erhvervsservice til iværksættere og etablerede virksomheder, der ønsker udvikling, forandring samt vækst. Vækst Jammerbugt har til huse på rådhuset i Pandrup som en del af Jammerbugt Kommunes Vækst- og Udviklingsforvaltning.

Link: https://vaekst.jammerbugt.dk/

 

 

 

Hjørring Erhvervscenter

Hjørring Erhvervscenter står for Hjørring kommunes erhvervsservice og tilbyder information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed. Endvidere afholder Hjørring Erhvervscenter en række netværksmøder, kurser m.m. og dette gerne i samarbejde med erhvervsforeningen Erhverv Hjørring. Erhvervscenteret ligger i centrum af Hjørring.

Link: https://www.hjec.dk/

Business Rebild – Rebild kommune

Business Rebild har til opgave at bidrage til at skabe vækst og udvikling for virksomhederne i Rebild Kommune. Endvidere står Business Rebild bag en række virksomhedsnetværk, lige som de selv er en del af netværk bygget op omkring særlige lokale eller regionale styrkepositioner.

Link: http://rebild.dk/erhverv  

Fonden for Entreprenørskab, Nordjylland, Region Nordjylland

Via projekter, konkurrencer og andre aktiviteter arbejder Fonden for Entreprenørskab – Nordjylland for at fremme innovation og iværksætteri blandt de uddannelsessøgende i Nordjylland. Endvidere samarbejder Fonden med en række interessenter i erhvervslivet og offentlig regi.

Link: http://nordjylland.ffe-ye.dk/

Thy Erhvervsforum

Thy Erhvervsforum har afdelinger i både Thisted, Hanstholm og Hurup. Herfra serviceres virksomhederne i lokalområdet med rådgivning, information og inspiration. Thy Erhvervsforum kan trække på et stort netværk af samarbejdspartnere i det offentlige erhvervsfremmesystem og vejleder om bl.a. regionale og nationale medfinansierings- og støttemuligheder. Desuden rådgives og vejledes iværksættere hele processen igennem.

Link: https://thyerhvervsforum.dk/

Andre eksterne aktører

 

 

Erhvervshus Nordjylland

Erhvervshus Nordjylland tilbyder vejledning og problemafklaring til vækstorienterede iværksættere og virksomheder i tæt samarbejde med bl.a. den lokale erhvervsservice, videninstitutioner samt private rådgivere. Erhvervshus Nordjylland har kontor i Aalborg.

Link: https://startvaekst.dk/vhnordjylland.dk

Erhvervshus Nordjylland.png